Devils Choice MC Haslev

Devils Choice MC Danmark.

 

Den 3 April 2010 kunne en række af de danske MC klubber stolt annoncerer en sammenlægning under fælles rygmærke og navn, Devils Choice MC Danmark. Under fælles fodslag og på opfordring er klubben samtidig blevet officiel Support Club til HAMC Danmark.

Det blev naturligvis fejret med et kæmpe Patch Party i Devils Choice MC Seasides lokaliteter i Esbjerg. Festen havde deltagelse af henved 300 gæster, nye Devils Choice medlemmer, medlemmer af HAMC og AK81, samt familie, venner og bekendte. En begivenhed og en fest som satte den danske presse og Etat på den anden side. Og hvordan er det egentlig muligt at en forsamling af kendte, ukendte og gammelkendte hoveder som i flere årtier har været en fast bastant del af det danske Biker miljø, pludselig kunne blive et tilløbsstykke af de dimensioner. Det kan der kun gisnes om, men et seriøst gæt kunne jo være avissalg, skræk scenarier med der tilhørende bevillinger jo nok er det mest oplagte at kunne anskues i denne forbindelse. Men det gjorde absolut ikke festen dårligere, god stemning, stolthed og glæde satte sit præg på begivenhed.

 

Devils Choice MC er blevet en realitet på baggrund af en fusion mellem nedenstående klubber med tilhørende afdelinger :

Chieftains MC Borderland

Chieftains MC Seaside

Dirty Dogs MC Greve

Immortals MC Holstebro

Immortals MC Viborg

Hog Riders MC Amager

Hog Riders MC Westland

Notorious MC Haslev

Ravens MC Moorland (officielt 2 Maj)

Tornadoes MC East

Tornadoes MC West

Vejgård MC

Samtidig blev Black Lions MC Fortresstown optaget som Prospect Chapter.

 

Det er naturligvis et resultat af mange års venskab blandt medlemmer og klubber i mellem. Venskaber som er bygget op over til tider kortere, men for det meste længere perioder. Et resultat som dette kommer ikke fra den ene dag til den anden og ej heller uden en pågående åbenhed blandt klubber og medlemmer til at opsøge nye udfordringer og horisonter. Men med et fælles mål og et stort fodarbejde er det en ny æra som er valgt. Det skal ses i lyset af at der er medlemmer med over 30 års medlemsskab i de tidligere klubber. Det er en ballast som klubben i den grad nyder godt af, erfaring er som bekendt svært at købe sig til.

 

Da klubben er grundlagt på baggrund af eksistrende klubber og afdelinger, har jeg valgt hver afdeling med egne ord, kort fortæller lidt om deres klubs og afdelings historie op til sammenlægningen under det nye Devils Choice rygmærker.

 

Chieftains MC Borderland vs Devils Choice MC Borderland :

 

Chieftains MC har været en del af den danske Biker-kultur, fra før, at det at være Biker blev et synonym med store biler, chunky guldkæder og funklende nye Harley Davidson motorcykler. Klubbens Motherchapter blev grundlagt i Lawrence, Massachussets, USA i 1976. Vi tog kontakt til dem via en adresse i Easy-Rider Magazine og efter nogle år som Prospects under den amerikanske afdeling blev Chieftains MC Borderland en realitet i Rødding i juni 1979. Efter en del tovtrækkeri med kommunen fik klubben lov til at opføre et klubhus på en byggegrund stillet til rådighed af Rødding kommune, grunden er sidenhen blevet købt af klubben. I starten af 80`erne åbnede CMC en afdeling i Holland, den fungerede desværre ikke og de måtte lukke ned igen i 1987. I Danmark udvidede CMC i 1996 med et Chapter i Esbjerg. Chieftains MC Seaside blev sammensat af medlemmer fra AMC og 4 medlemmer fra CMC Borderland. I 2004 blev Chapteret i Drammen, Norge medlemmer i CMC. Klubben hed tidligere Bullock MC og havde på daværende tidspunkt været venskabsklub med Chieftains MC i mange år. I juni 2009 havde Chieftains MC Borderland 30 års Anniversary, hvilket blev fejret med et brag af en fest. Chieftains afdelinger i Norge og USA består i stadigvæk.

 

Chieftains MC Seaside vs Devils Choice MC Seaside :

 

Vi var en flok rødder fra Esbjerg som i starten af 90`erne startede en Harley klub. Denne klub voksede sig hurtig stor, men det viste sig hurtigt at klubben var delt i to fraktioner. Den ene ville bare have klubhus med bar og ellers ingen forpligtigelser, mens den anden fraktion ville mere. Resultatet var at ca. 10 mand tog kontakt til Chieftains MC Borderland og derefter startede som Hangarounds Club. Efter et stykke tid stod det klart at de " Gamle" i Rødding ikke var helt tilfredse med måden at tingene forgik på, så de valgte at flytte 4 mand til Esbjerg og gøre Seaside til officiel afdeling med os som prøvemedlemmer. Vi, de oprindelige Esbjerg drenge udstod vores prøvetid og blev medlemmer i Chieftains MC. Sidst i 90`erne faldt en del fra og nogle buret inde, det endte med at vi måtte flytte fra klubhuset. Efter et år til halvandet stod vi unden klubhus, men år 2000 fandt vi det som vi har nu.

 

Dirty Dogs MC Greve vs Devils Choice MC Greve :

 

Vi startede i Glostrup 2003 som en "drengerøvs" klub og hed Møghundene. I 2004 ændrede vi navn til Dirty Dogs og i den forbindelse var der flere som gik og legede med ideen om at gøre klubben til en MC klub. Flere og flere fik i den periode motorcykler og den 17 maj 2008 blev det en realitet at Dirty Dogs blev til en MC klub. Vi mistede vores lokaler i Glostrup, nok med en lille hjælpene hånd fra ordensmagten, vi siger tak. I 2009 blev Dirty Dogs MC medlem i Bikerfonden og kort tid efter fik klubben nyt rygmærke. Endelig i oktober 2009 fik vi vores nuværende klubhus i Greve.

 

Immortals MC Holstebro vs Devils Choice MC Holstebro :

 

Vi startede i 1978 som Toga MC Holstebro. Den 11 maj 1996 slår Toga MC Holstebro sig sammen med Las Parias MC Viborg og bliver Immortals MC Mid West. Immortals MC skifter i 2003 Mid West ud med MC Denmark.

 

Immortals MC Viborg vs Devils Choice MC Viborg :

 

Efter signede blev kimen til klubben lagt i en garage i Jyllandsgade i 1962, hvor en del rødder og MC kører mødtes. Det var meget løst anlagt og først i 1974 var man nået til at ville danne en MC klub. Der opstod imidlertid uenighed om formandsposten og man deler sig i to. I 1975 får klubben rygmærker og klubhus på Kokholmvej, kaldet Perlehønen og derved er Viborg MC en realitet. I 1985 tilføjes Las Parias til klubben og vi hedder herefter Las Parias MC Viborg. Vi flytter i 1987 til nye lokaler på Randersvej og i 1996 slår vi os som sagt sammen Toga MC Holstebro og bliver til Immortals MC Mid West. I denne periode får vi kontakt til andre klubber som bærer navnet Immortals, det gælder Southwest og Northcast i Sverige, Melbourne og Bayside i Australien, Twin Rivers og New York City i USA samt Immortals MC Thailand. Vi desuden haft tætte relationer til Reapers MC Norway i Ålesund.

 

Hog Riders MC Amager vs Devils Choice MC Amager :

 

Afdelingen på Amager har en lang vandring som går tilbage til 1976 hvor 5 venner lagde fundamentet til klubben. Det var en tid hvor også kvinder gjorde sig bemærket med rygmærker og mange var optaget af at være møgbeskidte og provokerende over for borgerskabet. Hen mod slutningen af 90`erne arbejder Amager 2300 sig hen mod at blive optaget i Hog Riders MC og dette sker pr. 1 februar 1998 og bliver derved international. De efterfølgende år bliver der lagt maget arbejde i at være en international klub og der knyttes mange venskaber til på kryds og tværs af landegrænser. I Pinsen 2008 bliver Hog Riders MC officiel Supporter til 81 World og skifter over og underbuer ud til hvide og røde farver.

 

Hog Riders MC Westland vs Devils Choice MC Westland :

 

Grundlaget for vores nuværende afdeling, Westland Chapter, blev lagt helt tilbage i de glade rockerdage. Nærmere betegnet 1978, da motorcykel klubben Gonzo MC århus Vest så dagens lys. Op gennem 80`erne var det japanske motorcykler, touringtræf og ture rundt i Europa som trak, men i slutfirserne begyndte interessen for Harley Davidsons og Biker miljøet at stige. 4 længet klubhus med mulighed for bopæl for medlemmerne blev købt og vores klubnavn blev revideret til Gonzo MC Westland Denmark. I 90`erne blev der knyttet mange venskaber til de etablerede bikerklubber og specielt en klub svingede man ekstra godt med, nemlig Hog Riders MC Downtown. Det var en periode hvor Hog Riders MC åbnede nye afdelinger i både Norge og Sverige. I 1996 blev vi efter en periode som friendshipklub til Hog Riders MC tilbudt optagelse og hed nu Hog Riders MC Westland Denmark. I 2010 er der ved vores indtrædelse i Devils Choice MC tilføjet endnu kapitel til vores klubhistorie og sammenholdt med den realitet at vi har folk som har 29 og 32 års medlemskab på, så kan der tilskrives lidt bikerhistorie.

 

Notorious MC Haslev vs Devils Choice MC Haslev :

 

Haslev MC startede i 1977 på Kajsholm som var en gammel losseplads. Der blev etableret klubhus og vi var omkring 30 stykker, men det var som bekendt en tid hvor der ikke var specielt meget struktur over feltet. Klubben delte sig i 1982 hvor den ene halvdel forblev Haslev MC på Kajsholm og den anden halvdel startede Nuts MC. Nuts fik klubhus i Finlandsgade og havde det et par år, hvorefter man flyttet tilden nuværende adresse på Bækvej. Haslev MC lukket ned i 1985 og Nuts MC kørte frem til 2003, hvorefter størstedelen meldte sig ud og resten blev til Notorious MC Haslev.

 

Ravens MC Moorland vs Devils Choice MC Moorland :

 

Ravens MC Moorland blev etableret af en gruppe bikere i 1989. Medlemmerne havde i årevis kørt motorcykel i diverse klubber og derved lært hinanden at kende på kryds og tværs og efterhånden på et groede ønske om at starte en ny klub med seriøse målsætninger. Derved blev en klub for ejere af amerikanske og engelske motorcykler en realitet, stiftet af 8 mand fordelt på 6 Harley Davidsons samt 2 Triumphs og 1995 skiftede klubben status til HD klub. I starten mødtes man hos medlemmerne på skift, men ønsket om klublokaler voksede og i 1990 fik klubben mulighed for at leje et hus af en lokal virksomhed. I 1994 købte vi så klubbens nuværende Place og der er gennem tiderne om og tilbygninger. Stedet har dannet ramme for klubbens små og store aktiviteter, der kan nævnes Ravnerock i oktober og ikke mindst det efterhånden legendariske Moorland Run i maj måned, hvor den 100 km lange fællestur har været afholdt i 14 år. Blandt andre aktiviteter kan nævnes dragracing, hvor en del af klubbens medlemmer hat profileret sig gennem mange år. I 1995 indtrådte Ravens MC Moorland i Biker Fonden og fik der igennem omgang med flere Bikerklubber. Ud af til har klubben deltaget i træf, parties og runs primært i Skandinavien, især i Norge hvor et af vores medlemmer pt. er bosat. Det er blandt andet disse faktorer som har været med til at knytte de mange venskabsbånd i både ind og udland. Ravens MC Moorland har siden 1989 været en selvstændig klub samt en integreret del af det danske Bikermiljø og det er derfor efter nøje overvejelser at vi har valgt at indtræde i Devils Choice MC som Moorland Chapter. Vi ser frem til at fortsætte den fede livsstil i vores nye regi.

 

Tornadoes MC East vs Devils Choice MC East :

 

Vores afdeling var som bekendt en del af Tornadoes MC Denmark, hvor East afdelingen oprindeligt bestod af to klubber med klubhus på henholdsvis Bornholm og Ishøj. For nogle år tilbage lukkede Bornholmer klubben ned og vi solgte klubhuset i Ishøj. Vi har nu købt klubhus i Ringsted og der bruger vi i øjeblikket en del tid på at bygge om og komme i orden. Vi er i bund og grund en flok glade gadedrenge med en forholdsvis stor aldersspredning, som elsker motorcykler, fest og farver eller lidt almindelig hygge. Så hvis man kommer på vores kanter og har lyst til en sludder over et par øl, så er man altid velkommen.

 

Tornadoes MC West vs Devils Choice MC Århus :

 

Devils Choice MC Århus stammer fra Tornadoes MC West Denmark, en 33 år gammel motorcykelklub fra Århus området. Klubben har gennem årene været en fast del af det danske Bikermiljø og samtidig udviklet sig gennem en række fusioner med andre klubber. Det er klubber som Dark Riders MC Djursland, Whislers MC Stilling før den i begyndelsen af 90`erne gik sammen med Dillen MC Horsens, Magicians MC Vejen samt Knaggerne MC Bornholm i en landsdækkene klub med 4 Chapters. De seneste år har klubben eksisteret med 2 Chapters, henholdsvis East på Sjælland og West på Jyllandssiden. Klubben har desuden besidde det samme klubhus i Viby gennem de sidste 20 år.

 

Vejgård MC Denmark vs Devils Choice MC Vejgård :

 

Det er desværre ikke været muligt for redaktøren at få historisk materiale.

 

Black Lions MC Fortresstown vs DC Prospect Club Fortresstown MC Danmark

 

Klubben blev dannet på stranden i Erritsø ved Fredericia i sommeren 1985 af 17 unge Gutter og fik navnet "Pomfritterne". Vi kørte på knallerter og manglede et sted og samles for at rode med maskiner. Derved fik vi kontakt til klubben "De Seje" som havde et fint lille hus i Fredericia midt byes. Huset kunne vi overtage og det gjorde vi 30.12-1987 og det pågældende klubhus er stadigvæk vores base den dag i dag. Den første MC i klubben var Trilles BSA og den satte for alvor skub i os andre, kort tid efter var der 2 Harley Davidsons samt en Triumph på banen. I årenes løb har der været en løbene udskiftning af medlemmer, men i 1994 var der en fast stamme af medlemmer og vi skiftede navn til Black Lions MC Fortresstown. Klubben blev samtidig ren HD klub og vi fik frontmærker til vores veste og ikke mindste blev klubben godtkendt. I 2009 tog vi kontakt til Bikerfonden og fik godkendt rygmærker.